Εκθέσεις

Οι Jean Monnet Εκθέσεις εστιάζουν σε σημαντικά θέματα που αφορούν τη Δημοσιονομική Διακυβέρνηση και τον Έλεγχο στην ΕΕ και την επίπτωση τους στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση εν γένει, ιδίως ως προς τα αποτελέσματα πολιτικών που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, τα οποία εξετάζονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι Εκθέσεις βασίζονται στα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, όπως νομοθεσία, νομολογία, πολιτικά κείμενα, οικονομικά δεδομένα. To περιεχόμενο των Εκθέσεων αφορά στα ακόλουθα: Ευρωπαϊκή Δημοσιονομική Διακυβέρνηση – Αρχές και Προκλήσεις, Τύποι Δημοσιονομικής Διακυβέρνησης και Διαχείρισης, Έλεγχος στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Δημοσιονομικής Διαχείρισης, Ευρήματα Ελέγχου και Αξιολογήσεων. Η δημιουργική διάσταση των Εκθέσεων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό στοιχείο, και επομένως πολλές από αυτές τις Εκθέσεις είναι εργασίες που εκπονούνται από φοιτητές στο πλαίσιο των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στο διδακτικό πρόγραμμα της Έδρας. Η όλη διαδικασία της εκπόνησης τους θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες καθώς θα αποκτήσουν σημαντικές επίκαιρες γνώσεις για όλες τις πτυχές της Ευρωπαϊκής Δημοσιονομικής Διακυβέρνησης και του Ελέγχου, και, παράλληλα, σημαντική εμπειρία ως νέοι ερευνητές. Η δραστηριότητα αυτή θα συνεχιστεί και μετά τη λήξη της συμβατικής περιόδου του έργου.
Σχετικά Αρχεία

[wpdm_tree category="chairholder-el-parent"]

[wpdm_tree category="students-el-parent"]