Who is who

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΔΡΑΣ

Δημήτριος Β. Σκιαδάς

MJur, PhD, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, MJur και PhD στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Univ. of Durham – UK).

Τομείς εξειδίκευσης: Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημοσιονομικά Θέματα – Δημόσιο Δίκαιο, Δημοσιονομικό Δίκαιο και Διοίκηση Έργων.

Διαθέτει εκτενή διδακτική εμπειρία, σε τομείς ειδίκευσής του, στο Πανεπιστήμιο του Durham, στη Σχολή Ικάρων, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Σε επίπεδο επαγγελματικής εμπειρίας, κατείχε θέσεις σε ανώτερες βαθμίδες της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και θέσεις στον ιδιωτικό τομέα. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης Ειδικός Γραμματέας αρμόδιος για θέματα ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής και Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Επιστημονικός Συνεργάτης του Αντιπροέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου κ.λπ.

Ακόμη, συμμετέχει σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Συλλογικά Θεσμικά Όργανα. Είναι μέλος διάφορων ερευνητικών οργανισμών και ομάδων προβληματισμού (Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού Δικαίου του Πανεπιστημίου του Durham, Ελληνικό Κέντρο Πολιτικών Ερευνών του Παντείου Πανεπιστημίου, Σύνδεσμος Ελλήνων Περιφερειολόγων κλπ).

Έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Παιδείας του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), της Εθνικής Ομάδας Παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Μεταρρυθμίσεων (Στρατηγική Λισσαβόνας), της Επιτροπής Παρακολούθησης του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, καθώς και διαφόρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στην Ελλάδα. Είναι Επίτιμος Συνεργάτης του Congress of Fellows of the Center for International Legal Studies στο Salzburg.

Το συγγραφικό του έργο, σε τομείς της ειδικότητας του, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, περιλαμβάνει οκτώ βιβλία, συγγραφή κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους και βιβλία, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, Το έργο του για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο συμπεριλήφθηκε στην ενδεικτική προτεινόμενη από το ίδιο βιβλιογραφία ως πηγή γνώσης για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Διαβάστε ολόκληρο το Βιογραφικό εδώ.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Αικατερίνη Τσαλαμπούνη

υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βοηθητικό ερευνητικό προσωπικό Έδρας


Η Αικατερίνη Τσαλαμπούνη είναι απόφοιτος Κοινωνικής Πολιτικής και Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Από το Νοέμβριο του 2013 εργάζεται ως διοικητικός υπάλληλος σε Ειδικά Αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου του εποπτεύεται και επιχορηγείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με καθήκοντα, μεταξύ άλλων, υποβολής προτάσεων και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων ενώ από το Νοέμβριο του 2016 της ανατέθηκαν και καθήκοντα Υπευθύνου Συγχρηματοδοτούμενου Έργου συνολικού προϋπολογισμού 1.440.000,00€. Επίσης, έχει εργαστεί σε ιδιωτικές εταιρείες και σε λογιστικό-φοροτεχνικό γραφείο ως βοηθός λογιστή για 6 περίπου χρόνια. Τον Δεκέμβριο του 2012 ξεκίνησε διδακτορική έρευνα με θέμα συναφές με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα μοντέλα Κράτους Πρόνοιας και τα Συστήματα Υγείας των χωρών της Ευρώπης καθώς και τις επιπτώσεις των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαμόρφωση των Συστημάτων Υγείας των χωρών της Ε.Ε.

Στεργιανή Ζούντσα

υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βοηθητικό ερευνητικό προσωπικό


Η Στεργιανή Ζούντσα είναι απόφοιτος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Πολιτική επιστήμη και Διπλωματία και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις με κατεύθυνση στις Ευρωπαϊκές σπουδές από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και 2ου μεταπτυχιακού τίτλου στη Διαχείριση Κρίσεων και Ασφάλειας από το Πανεπιστήμιο του Leiden. Σήμερα είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με τίτλο διατριβής "Μεταρρυθμίσεις στην Περιφερειακή Πολιτική: Η πορεία προς την υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων αστικής ανάπτυξης και μελλοντικών Ευρωπαϊκών πόλεων". Πραγματοποίησε πρακτική άσκηση στην Έδρα Unesco-Διαπολιτισμικής Πολιτικής. Έχει μεγάλη εμπειρία ως διοικητικό προσωπικό και ως σύμβουλος Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Από τις 1/9/2013 είναι σύμβουλος συγχρηματοδοτούμενου έργου και εργάζεται στην υποβολή και υλοποίηση έργων (Erasmus, Daphne, Horizon 2020, Interreg MED, Ελλάδα-Βουλγαρία, Ελλάδα-ΦΥΡΟΜ κ.α.) Μιλάει εξαιρετικά αγγλικά και πολύ καλά Ιταλικά. Το Μάιο του 2015 παρακολούθησε σεμινάριο 42 ωρών "Course Preparation Project Professional" (PMP) προκειμένου να λάβει μέρος σε εξετάσεις για πιστοποίηση Project Management Professional (PMP)®.