Ρεπορτάζ από το κανάλι TV-100 για το συνέδριο της Έδρας Jean Monnet του Παν/μιου Μακεδονίας

Ρεπορτάζ από το κανάλι TV-100 για το συνέδριο της Έδρας Jean Monnet του Παν/μιου Μακεδονίας.

Μιλούν: Δημήτρης Σκιαδάς/ Dimitris Skiadas (Καθηγητής Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης ΠΑ.ΜΑΚ.), ΝΙΚΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ (Μέλος Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου), ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ(Κοσμήτορας Σχολής ΚΑΕΤ ΠΑ.ΜΑΚ.), Eleftheria-Paraskevi Ftaklaki (Περιφερειακή Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου), ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ(Αναπλ. Καθηγητής ΠΑ.ΜΑΚ.)
Καταγραφή