Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: Κοινωνικός Πυλώνας και Πολιτική Νεολαίας στην ΕΕ

Στις 16.5.2018 η Εδρα Jean Monnet, δια του κατόχου της, καθηγητή κ. Δημητρίου Σκιαδά, συμμετείχε στο συνέδριο του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Παν/μιου Μακεδονιας για τον Κοινωνικό Πυλώνα και την Πολιτική Νεολαίας της ΕΕ, και ως προς στη διοργάνωση της εκδήλωσης, αλλα και με εισήγηση στην οποία παρουσιάστηκαν οι πολιτικές της ΕΕ για την νεολαία και οι μηχανισμοί χρηματοδότησης τους. Στο συνέδριο συμμετείχαν επίσης με εισηγήσεις ο κ. Υ. Bertocini, τεως Δντης του Jacques Delors Institute "Notre Europe", η καθηγήτρια κ. S. McGuire (Παν/μιο Bath), ο καθηγητής κ. Ν. Παπαδάκης (Παν/ιο Κρήτης), η αναπλ. καθηγήτρια κ. Β. Καραβάκου (Παν/μιο Μακεδονίας), και η Λέκτορας κ. Σ. Μπουτσιούκη (Παν/μιο Μακεδονίας).

Κατεβάστε την εισήγηση του καθηγητή Δ. Σκιαδά: εδώ