Συμμετοχή της Έδρας στο 16ο τακτικό επιστημονικό συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης

H εδρα Jean Monnet, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει σε θεματα διακυβέρνησης, τοσο σε εθνικο οσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, συμμετείχε στο 16ο τακτικό επιστημονικό συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης που έλαβε χώρα στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πάντειου Πανεπιστημίου, με εισηγηση για την μετεξέλιξη της περιφερειακής αυτοδιοικησης σε περιφερειακή διακυβερνηση τοσο σε εθνικο επίπεδο οσο και σε επίπεδο ΕΕ, την οποία επεξεργάστηκαν ο κάτοχος της Έδρας Καθηγητής Δ.Σκιαδας και η συνεργάτρια της Έδρας και υπ.διδακτωρ του Παν/μιου Αιγαίου κ. Ελ.Φτακλακη, η οποία έκανε και τη σχετική παρουσίαση.

Δείτε το πρόγραμμα του Συνεδρίου: εδώ

Κατεβάστε την εισήγηση: εδώ