Συμμετοχή του κατόχου της Έδρας στο 3o θερινό σχολείο του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης στην ΕΕ

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος/Κάτοχος της Έδρας Jean Monnet του Παν/μιου Μακεδονίας Καθηγητής Δημήτρης Σκιαδάς συμμετέχει στο 3o θερινό σχολείο που διοργανώνει το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Jean Monnet Centre of Excellence) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (3rd Summer School on the Area of Freedom, Security and Justice), με εισήγηση στις 1.9.2018, και θέμα "Οι Θεσμικές και Δημοσιονομικές Προκλήσεις που δημιουργήθηκαν στην ΕΕ από την προσφυγική κρίση" (The institutional and budgetary challenges caused to the EU by the refugee crisis). Οι εργασίες του θερινού σχολείου γίνονται στην αγγλική γλώσσα.