Συμμετοχή του κατόχου της Έδρας στο 3o θερινό σχολείο του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης στην ΕΕ

Με θέμα εισήγησης "Οι Θεσμικές και Δημοσιονομικές Προκλήσεις που δημιουργήθηκαν στην ΕΕ από την προσφυγική κρίση" (The institutional and budgetary challenges caused to the EU by the refugee crisis) συμμετείχε ο Επιστημονικός Υπεύθυνος/Κάτοχος της Έδρας Jean Monnet του Παν/μιου Μακεδονίας Καθηγητής Dimitris Skiadas στο 3o θερινό σχολείο που διοργάνωσε το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Jean Monnet Centre of Excellence) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (3rd Summer School on the Area of Freedom, Security and Justice).

Κατεβάστε το 1ο μέρος της εισήγησης του καθηγητή Δ. Σκιαδά: εδώ

Κατεβάστε το 2ο μέρος της εισήγησης του καθηγητή Δ. Σκιαδά: εδώ