Συμμετοχή της Έδρας στην 46η Γενική Συνέλευση της Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR)

Συμμετοχή της Έδρας Jean Monnet "Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και Έλεγχος" στην 46η Γενική Συνέλευση της Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR), στις 17-19 Οκτωβρίου 2018 στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας, με θέμα εισήγησης από τον κάτοχο της Έδρας Καθηγητή κ. Δημήτρη Σκιαδά: "Future of Europe: EU Governance and the role of Regions and Local Authorities"

https://cpmr.org/cohesion/cpmr-prepares-for-key-discussions-on-future-of-europe-post-2020-eu-budget-at-46th-general-assembly/19361/