Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης στη 46η Γενική Συνέλευση της Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) στη Madeira της Πορτογαλίας

Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης στη 46η Γενική Συνέλευση της Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) στη Madeira της Πορτογαλίας με συμμετοχή της Έδρας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και εισήγηση του κατόχου της Έδρας, καθηγητή Δ. Σκιαδα για το ρόλο των Περιφερειών στην Διακυβέρνηση της ΕΕ.

Πολλές ενδιαφέρουσες απόψεις εκφράστηκαν και διατυπώθηκαν ανησυχίες επι τη βάσει των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης και το Πολυετες Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027. Κύριο συμπέρασμα υπήρξε ότι οι Περιφέρειες πρέπει να διεκδικήσουν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ενεργότερο ρόλο στις διεργασίες της Διακυβέρνησης της ΕΕ.
Κατεβάστε την εισήγηση του καθηγητή Δ. Σκιαδά: εδώ