Συμμετοχή του κατόχου της Έδρας στο 2o workshop με τίτλο «The Impact of Migration in Europe: Governance Responses to mass migration and refugees»

Συμμετοχή του καθηγητή Δ. Σκιαδα, κατόχου της Έδρας Jean Monnet «Δημοσιονομική Διακυβέρνηση στην ΕΕ & Έλεγχος» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο 2o workshop με τίτλο «The Impact of Migration in Europe: Governance Responses to mass migration and refugees» που διοργανώθηκε, στις 14-15.12.2018, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του διαπανεπιστημιακού διαλόγου Ελλάδας-Γερμανίας, από τη Σχολή Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τη Willy Brandt School of Public Policy του University of Erfurt. Θέμα της εισήγησης: «EU Spending for the migration/refugee crisis: Value for money or Money Show? The EU auditors’ approach» με ανάλυση των ευρημάτων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ως προς την διαχείριση των πόρων που διαθέτει η ΕΕ στα κράτη μέλη αλλά και σε τρίτες χώρες (π.χ. Τουρκία, αφρικανικές χώρες) για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και διαπίστωση των αποτελεσμάτων αλλά και των σημαντικών αδυναμιών που υπάρχουν. Συμμετείχαν με ιδιαίτερα αξιόλογες εισηγήσεις εκλεκτοί συνάδελφοι & εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα (καθηγητές κ.κ. Ηλίας Κουσκουβέλης, Χρήστος Νίκας, επικ. Καθηγήτριες κ.κ. Σοφία Μπουτσιούκη, Ρεβέκκα Παιδη, επικ. Καθηγητής Αλέξ. Τριανταφυλλίδης, Δρ. Δήμητρα Μάνου) και τη Γερμανία (καθηγήτρια κ.κ. Heike Grimm, Δρ. Αnja Mihr, κ.κ. Stefan Kessler), διδάκτορες και υποψήφιοι διδάκτορες των δυο συμμετεχόντων Πανεπιστημίων και εκπρόσωποι αρμοδίων φορέων και ΜΚΟ. Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη το MoU που υπεγράφη μεταξύ των δυο Σχολών για τη μελλοντική συνεργασία τους σε επίπεδο έρευνας, εκπαιδευτικών ανταλλαγών, εκδηλώσεων κλπ.