Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο «Democracy in Crisis» με εισήγηση του κατόχου της ‘Έδρας καθηγητή Δ. Σκιαδά