Συμμετοχή του κατόχου της Έδρας στο 2o workshop με τίτλο «The Impact of Migration in Europe: Governance Responses to mass migration and refugees»