2ο Ετήσιο Συνέδριο Έδρας JEAN MONNET Οι Δημοσιονομικές Εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση & ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου – Παρουσίαση Ετήσιας Έκθεσης Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Κατεβάστε τις εισηγήσεις του Συνεδρίου εδώ:
Σαββαΐδου Κ.
Σκιαδά Δ.
Μηλιώνη Ν.

Καταγραφή

Ρεπορτάζ της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης (TV-100) για τις εργασίες του 2ου Ετήσιου Συνεδρίου της Έδρας Jean Monnet "Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και Έλεγχος" του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα αφενός τις τελευταίες εξελίξεις στα θέματα δημοσιονομικής διακυβέρνησης σε επίπεδο ΕΕ και την επίδραση τους στην ελληνική δημοσιονομική διακυβέρνηση, και αφετέρου τα ευρήματα των ελέγχων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (θεσμικού οργάνου της ΕΕ αρμόδιο για τον δημοσιονομικό έλεγχο) με έμφαση σε θέματα όπως η καταπολέμηση της απάτης κατά της ΕΕ και η κατάσταση των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ προς τις ΜΚΟ.

Στιγμιότυπα από το 2ο Ετήσιο Συνέδριο της Έδρας Jean Monnet «Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και Έλεγχος» του Τμήματος ΔΕΣ του Παν/μιου Μακεδονίας, που έγινε την Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019,με συνδιοργανωτή το Ινστιτούτο Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Αμυντικών Αναλύσεων του Τμήματος ΔΕΣ, και με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του για το οικονομικό έτος 2017, συνεχίζοντας έτσι την σχετική παράδοση που έχει καθιερωθεί από το 2010. Παρουσιάστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις ως προς τις τελευταίες εξελίξεις στα θέματα δημοσιονομικής διακυβέρνησης σε επίπεδο ΕΕ, την επίδραση τους στην ελληνική δημοσιονομική διακυβέρνηση, τη χρήση των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων από την Ελλάδα στο πλαίσιο της ΕΕ, και τα ευρήματα των ελέγχων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (θεσμικού οργάνου της ΕΕ αρμόδιο για τον δημοσιονομικό έλεγχο) με έμφαση σε θέματα όπως η καταπολέμηση της απάτης κατά της ΕΕ και η κατάσταση των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ προς τις ΜΚΟ. Οι εξειδικευμένοι εισηγητές ήταν η Επικ. Καθηγήτρια Αικ. Σαββαϊδου (ΑΠΘ, Έδρα Jean Monnet), η Δρ. Ευ. Μουαμελετζή (Δντρια Ερευνών ΚΔΕΟΔ), η Επικ. Καθηγήτρια Ευ. Μπάλτα (Πάντειο Παν/μιο), ο Κος Δ. Φινοκαλιώτης (Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, Μέλος ΔΣ ΔΣΘ), ο Καθηγητής Δ. Σκιαδάς (ΠαΜακ, Έδρα Jean Monnet) και ο Δρ. Ν. Μηλιώνης (Πρόεδρος Τμήματος Ι Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου & Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου).