Διάλεξη του κ. Ηλία Κωνσταντακόπουλου, Εισαγγελέα Πρωτοδικών και Σύμβουλο Δικαιοσύνης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε., προσκεκλημένου της Έδρας, με θέμα “Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων στην ΕΕ”

Στο πλαίσιο των διαλέξεων από προσκεκλημένους εισηγητές (Guest Lectures) η Έδρα Jean Monnet "Δημοσιονομική Διακυβέρνηση και Έλεγχος" του Παν/μιου Μακεδονίας προσκάλεσε και φιλοξένησε, την Τετάρτη 27.3.2019, στο πλαίσιο του μαθήματος "Ευρωπαϊκες Πολιτικές Σύγκλισης και Διεθνούς Συνδρομής", τον κ. Ηλία Κωνσταντακόπουλο, Εισαγγελέα Πρωτοδικών και Σύμβουλο Δικαιοσύνης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε., ο οποίος ανέπτυξε το θέμα "Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων στην ΕΕ". Ο ομιλητής αποτελεί μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων σε επίπεδο Ε.Ε. για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στην εισήγηση αναλύθηκε το ρυθμιστικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του νεοσύστατου θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας,οι δυναμικές που αναπτύσσονται μεταξύ των οργάνων της Ε.Ε. που επηρεάζουν τη λειτουργία του, η σχέση του (οργανική και λειτουργική) με άλλους φορείς της Ε.Ε. που έχουν αρμοδιότητες στο πεδίο προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. κλπ, έτσι ώστε να αντιληφθούν οι φοιτητές πως εξελίσσεται το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ και πως ολοκληρώνεται ο μηχανισμός προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.

Κατεβάστε την εισήγηση : εδώ