Συμμετοχή στο Summer Seminar «The challenges for the European Societies»

Η Έδρα Jean Monnet «Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και Έλεγχος» του Παν/μιου Μακεδονίας συμμετείχε στις 2.7.2019 με εισήγηση του κατόχου της, Καθηγητή Δ.Σκιαδα, στο Summer Seminar «The challenges for the European Societies» που οργανώθηκε στο πλαίσιο του Jean Monnet project EUVAdis του Παν/μιου Μακεδονίας. Η εισήγηση του κ. Σκιαδα είχε τίτλο «Budgetary Challenges for the EU in view of the 2021-2027 programming period» και περιλάμβανε ανάλυση των διαδικαστικών και ουσιαστικών προκλήσεων που έχουν τεθεί κατά τη διαπραγμάτευση του περιεχομένου του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027, με έμφαση τόσο στο δημοσιονομικό όσο και στο ουσιαστικό περιεχόμενο των επιλογών που έχουν προταθεί. Ιδιαίτερη προσοχή αποδόθηκε στο ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου στη διαδικασία, το χρονικό πλαίσιο της, και σε θέματα σχετικά με τους ίδιους πόρους της ΕΕ και τις δαπάνες της για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, την Πολιτική Συνοχής, την Πολιτική Γειτονίας, την προάσπιση του κράτους δικαίου, την ορθή νομοθέτηση στην ΕΕ.

Κατεβάστε την εισήγηση του Kαθηγητή Δ. Σκιαδά: εδώ