Συμμετοχή της Έδρας στο Διεθνές Συνέδριο “Τhe Impact of EU Structural Funds on Greece (1981-2019): Successes, Failures, Lessons learned and Comparisons with other EU members”

Συμμετοχή της Έδρας Jean Monnet "Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ & Έλεγχος" του Παν/μιου Μακεδονίας στο International Conference "Τhe Impact of EU Structural Funds on Greece (1981-2019): Successes, Failures, Lessons learned and Comparisons with other EU members” που διοργάνωσε το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην Κόρινθο (30 & 31.8.2019), με εισήγηση του κατόχου/επιστημονικού υπευθύνου της Έδρας, Καθηγητή Δ. Σκιαδά, στο θέμα "Managing ESF resources from 1981 to 2019: The EU Auditors’ point of view”, όπου έγινε ενδελεχής ανάλυση της διαχείρισης των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του τρόπου στήριξης από αυτό των δημόσιων πολιτικών της ΕΕ στα πεδία της Κοινωνικής Πολιτικής και της Πολιτικής Συνοχής, με αξιοποίηση των σχετικών ειδικών εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου από το 1981 εως το 2019.

Επίσης η Έδρα, δια του κατόχου της, συμμετείχε στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας (round table debate) με τους εκλεκτούς καθηγητές κ.κ. Παναγιώτη Λιαργκόβα και Αστέριο Χουλιάρα, και θέμα ανάλυσης "EU budget and the Future of Cohesion policy" όπου εξετάστηκε το status quo των διαπραγματεύσεων για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και η θέση και οι προοπτικές της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ σε αυτό.

Κατεβάστε την εισήγηση του Kαθηγητή Δ. Σκιαδά: εδώ