Διάλεξη του προσκεκλημένου ομιλητή (Guest Lecturer) Καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κωνσταντίνου Λάβδα

H Εδρα Jean Monnet "Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και Έλέγχος" του Παν/μιου Μακεδονίας εγκαινίασε για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 τις Διαλέξεις Προσκεκλημένων Ομιλητών (Guest Lectures) με τη διάλεξη του Καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κωνσταντίνου Λάβδα ο οποίος την 1.11.2019, στο Παν/μιο Μακεδονίας ανέλυσε σε ένα πολυπληθές ακροατήριο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών τη διαδικασία της διάδρασης μεταξύ κρατών και δημόσιων πολιτικών στο πλαίσιο της ΕΕ, με έμφαση στο δίπολο "Διεύρυνση-Εμβάθυνση", τα στοιχεία των ασυμμετριών και της αμοιβαιότητας συμφερόντων που αναπτύσσονται κατά τις σχετικές διαπραγματεύσεις και χρησιμοποίησε παραδείγματα της τρέχουσας επικαιρότητας (Brexit, ο ρόλος της ΕΕ στις εξελίξεις στην Νοτιοδυτική Ευρώπη και την Ανατ. Μεσόγειο, το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ) για να αναδείξει τις πολλές πτυχές των συναφών ζητημάτων. Στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις που έθεσε το φοιτητικό ακροατήριο, διαμορφώνοντας έτσι μια πολύ χρήσιμη και διδακτική διαδικασία διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων.