Διάλεξη του προσκεκλημένου ομιλητή (Guest Lecturer) του Καθηγητή (Παν/μιο Πελοπονήσου) και Προέδρου του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) Παναγιώτη Λιαργκόβα

H Έδρα Jean Monnet "Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και Έλέγχος" του Παν/μιου Μακεδονίας συνεχίζει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 τις Διαλέξεις Προσκεκλημένων Ομιλητών (Guest Lectures) με τη διάλεξη του Καθηγητή (Παν/μιο Πελοποννήσου) και Προέδρου του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) Παναγιώτη Λιαργκόβα ο οποίος στις 20.11.2019, στο Παν/μιο Μακεδονίας ανέλυσε σε ένα πολυπληθές ακροατήριο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών την εξέλιξη και τη διαδικασία της δημοσιονομικης διακυβερνησης στο πλαίσιο της ΟΝΕ, τις επιπτώσεις αυτής στην Ελληνική Οικονομία, καθώς και τους προβληματισμούς που αναπτύσσονται κατά την παρούσα συγκυρία και τις προτάσεις που κατατίθενται στον ακαδημαϊκό διάλογο σχετικά με τις δυνατότητες και τις επιλογές για τη βελτίωση του σχετικού συστήματος. Στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις που έθεσε το φοιτητικό ακροατήριο, διαμορφώνοντας έτσι μια πολύ χρήσιμη και διδακτική διαδικασία διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων.