Η Έδρα Jean Monnet …πάει σχολείο!

Μια διαφορετική εκπαιδευτική δραστηριότητα για την Έδρα Jean Monnet έλαβε χώρα την Πέμπτη 27.2.2020, όταν ο κάτοχος της Έδρας, καθηγητής κ. Δημήτριος Σκιαδάς, επισκέφθηκε το Λύκειο Χορτιάτη, στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχολεία- Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (European Parliament Αmbassador School Project). Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο κ. Σκιαδάς ενημέρωσε τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α' και Β' Λυκείου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ιστορία, τις αξίες και τους στόχους της, αποσαφήνισε θέματα που αφορούν την οργάνωση και τα όργανα διοίκησης της Ένωσης και έθιξε σοβαρά ζητήματα, όπως την εργασία, την εκπαίδευση και τη μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΕ με ιδιαίτερη αναφορά στην Ελλάδα, ενώ απάντησε και σε πολλές ερωτήσεις των μαθητών. Στο περιθώριο της εκδήλωσης ο κ. Σκιαδάς αντάλλαξε απόψεις με τα στελέχη της Διεύθυνσης και τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου για τη διδασκαλία θεμάτων της ΕΕ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.