Το πρώτο βιβλίο της Έδρας με τίτλο EU Migration Governance: Budgeting and Spending in times of crisis as seen by the European Court of Auditors.

Το πρώτο βιβλίο της Έδρας Jean Monnet «Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και έλεγχος» εκδόθηκε από τις Εκδόσεις του Παν/μιου Μακεδονίας, με τίτλο EU Migration Governance: Budgeting and Spending in times of crisis as seen by the European Court of Auditors. Πρόκειται για μια ανάλυση (στην αγγλική γλώσσα) της Μεταναστευτικης Πολιτικής της ΕΕ κατά την περίοδο 2010-2020 με βάση την χρήση των σχετικών πόρων, όπως αυτή εξετάστηκε από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και τα συμπεράσματα στα οποία η διαμόρφωση και η άσκηση της εν λόγω πολιτικης οδηγούν για το μοντέλο διακυβέρνησης της ΕΕ. Η Έδρα Jean Monnet ευχαριστεί τα στελέχη των Εκδόσεων του Παν/μιου Μακεδονίας για μια ακόμη εξαιρετική συνεργασία.