Η Εδρα Jean Monnet και η Accociation of Certified Fraud Examiners-ACFE (Greece) διοργανώνουν webinar στις 20.7.2020 με θέμα “Δημοσιονομικός Έλεγχος και Καταπολέμηση της Απάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση”

Η Εδρα Jean Monnet "Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και Έλεγχος" του Παν/μιου Μακεδονίας και η Accociation of Certified Fraud Examiners-ACFE (Greece) διοργανώνουν webinar στις 20.7.2020 με θέμα "Δημοσιονομικός Έλεγχος και Καταπολέμηση της Απάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση". Πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά εκδηλώσεων στη σχετική θεματική που θα διοργανώσουν από κοινού η Εδρα με την ACFE, ο χρόνος και η φύση των οποίων θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις ως προς την πανδημία του κορωνοϊού.