Έκδοση 3τομου έργου του Καθηγητή Δημ. Σκιαδά, Κατόχου & Επιστημονικού Υπευθύνου της Έδρας, με τίτλο «Audit Bases in EU Budgetary Governance»

Ολοκληρώνεται, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, η δραστηριότητα της Έδρας Jean Monnet “Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και Έλεγχος» του Παν/μιου Μακεδονίας με την έκδοση του 3τομου έργου του Καθηγητή Δημ. Σκιαδά, Κατόχου & Επιστημονικού Υπευθύνου της Έδρας, στη αγγλική γλώσσα, με τίτλο «Audit Bases in EU Budgetary Governance». Το έργο αναλύει το θεσμικό και νομικό πλαίσιο του ελέγχου στη δημοσιονομική διακυβέρνηση της ΕΕ: ο 1ος τόμος αφορά τα σχήματα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου στη δημοσιονομική διακυβέρνηση της ΕΕ, ο 2ος τόμος αφορά τις πολιτικές διεργασίες κατά τη διαμόρφωση και άσκηση των ελεγκτικών δραστηριοτήτων στη δημοσιονομική διακυβέρνηση της ΕΕ και ο 3ος τόμος αφορά τη σύγκριση μεταξύ παραδοσιακών/κλασσικών μορφών δημοσιονομικού ελέγχου (έλεγχος συμμόρφωσης) κα του ελέγχου επιδόσεων (value for money audit) όπως αυτά τα είδη ελέγχουν ενεργοποιούνται στη δημοσιονομική διακυβέρνηση της ΕΕ. Η Έδρα Jean Monnet ευχαριστεί τα στελέχη των Εκδόσεων του Παν/μιου Μακεδονίας για μια ακόμη εξαιρετική συνεργασία, σε επίπεδο ποιότητας και συνέπειας.

Το κείμενο των βιβλίων σε μορφή pdf υπάρχει στην οικεία ενότητα της ιστοσελίδας της Έδρας