Η Έδρα Jean Monnet συμμετείχε στις εκδηλώσεις για την International Fraud Awareness Week 2020 (15-21 Νοεμβρίου 2020) που διοργάνωσε η Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)

Η Έδρα Jean Monnet "Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και Έλεγχος" του Παν/μίου Μακεδονίας συμμετείχε στις εκδηλώσεις για την International Fraud Awareness Week 2020 (15-21 Νοεμβρίου 2020) που διοργάνωσε η Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Πιο συγκεκριμένα η Έδρα συμμετείχε ως υποστηρικτής (supporter) όσο με εισήγηση του κατόχου/επιστημονικού υπευθύνου της, Καθηγητή κ. Δημ. Σκιαδά, στο Virtual Συνέδριο "Virtual Anti-Fraud Tech Fair" που διοργάνωσε, υπό μορφή webinar, η ACFE/Greece (Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης), κατά τις μέρες 15-21 Νοεμβρίου 2020, στο οποίο εξετάστηκαν θέματα όπως ο ρόλος και η ουσιαστική συμβολή της τεχνολογίας, ως βασικής παραμέτρου ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου και μίας συνολικής προσέγγισης καλών πρακτικών διακυβέρνησης στην αντιμετώπιση του κινδύνου της απάτης, η χρήση της τεχνολογίας για την διάπραξη απατών και η ανάδειξη των πλέον σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, λύσεων και μεθόδων διεθνώς, που συμβάλουν αποτελεσματικά στην πρόληψη, ανίχνευση, και διερεύνηση της απάτης από επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η εισήγηση του κ. Σκιαδά είχε θέμα "Combating fraud in the projects financed by the EU Structural Funds" και εστίασε στη τυπολογία των μορφών απάτης αλλά και των αποτρεπτικών και διορθωτικών ενεργειών για την καταπολέμηση της στο πλαίσιο των έργων που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ, δίνοντας έμφαση στα εργαλεία και τις δυνατότητες που δίνουν οι νέες τεχνολογίες για το σκοπό αυτό. Παράλληλα η Έδρα είχε διασφαλίσει τη δωρεάν παρακολούθηση του webinar για φοιτητές και συνεργάτες του Παν/μιου Μακεδονίας που ενδιαφέρονται για την σχετική θεματική. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ACFE/Greece για την τιμητική πρόσκληση συνεργασίας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη κοινή δράση μας.

Κατεβάστε την εισήγηση του Kαθηγητή Δ. Σκιαδά: εδώ