Έκδοση του πέμπτου βιβλίου της Έδρας, με τίτλο “A Jean Monnet Experience in the University of Macedonia”

Στις 31.12.2020 ολοκληρώθηκε, μετά και την πάροδο της 4μηνης παράτασης που χορήγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω των συνθηκών που διαμόρφωσε η πανδημία του κορωνοϊού, η τριετής περίοδος χρηματοδότησης (2017-2020) προς την Έδρα Jean Monnet “Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και Έλεγχος» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Παν/μιο Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η Έδρα ανέπτυξε σειρά πρωτοβουλιών εκπαιδευτικού, ερευνητικού και ενημερωτικού περιεχομένου, με στόχο την προαγωγή των σπουδών και της μελέτης στη θεματική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερη αναφορά στις πτυχές που αφορούν στην δημοσιονομική διακυβέρνηση της Ένωσης και στις ελεγκτικές διαδικασίες που έχουν θεσμοθετηθεί και εφαρμόζονται για τη διασφάλιση της ορθής χρήσης των χρημάτων των ευρωπαίων πολιτών από τα θεσμικά όργανα και τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ολοκλήρωση της περιόδου χρηματοδότησης της Έδρας σηματοδοτείται από την έκδοση του πέμπτου βιβλίου της Έδρας, με τίτλο “A Jean Monnet Experience in the University of Macedonia”, από τις πάντα αποτελεσματικές Εκδόσεις Παν/μιου Μακεδονίας. To βιβλίο αυτό περιλαμβάνει ένα συνοπτικό απολογισμό των δραστηριοτήτων της Έδρας για την περίοδο 2017-2020, αναδεικνύοντας τόσο τη δυναμική των δράσεων Jean Monnet στην εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας (και ιδίως του φοιτητικού πληθυσμού) ως προς τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Έδρα Jean Monnet θα συνεχίσει τις δραστηριότητες της και μετά την ολοκλήρωση της περιόδου χρηματοδότησης καθώς αποτελεί πεποίθηση του κατόχου της, Καθηγητή Δημ. Σκιαδά, ότι η μάθηση είναι η μεγαλύτερη και σημαντικότερη επένδυση του ανθρώπου στον εαυτό του και πρωτοβουλίες όπως αυτή της Έδρας αποτελούν αποδεδειγμένα επιτυχημένα μαθησιακά σχήματα.