Η Έδρα Jean Monnet συμμετείχε, στις 5 & 6 Μαρτίου 2021, στο Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα “Social exclusion, vulnerable groups and the new EU Social Rights Pillar”

Η Έδρα Jean Monnet "Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και Έλεγχος" του Παν/μιου Μακεδονίας συμμετείχε, στις 5 & 6 Μαρτίου 2021, στο Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα "Social exclusion, vulnerable groups and the new EU Social Rights Pillar" που διοργάνωσε τo Έργο Jean Monnet (Εrasmus+) «Ενίσχυση της συζήτησης για τον Διαπολιτισμικό Διάλογο, τις Αξίες της ΕΕ και την Πολυμορφία- EU VaDis» (“Enhancing the Debate about Intercultural Dialogue, EU Values and Diversity-EU VaDis”), στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ). Η συμμετοχή της Έδρας περιελάμβανε την εισήγηση του κατόχου της Έδρας, Καθηγητή Δημ. Σκιαδα, με θέμα "The interaction between the EU budget and the EU Social Rights Pillar", όπου αναλύθηκε ο μηχανισμός χρηματοδότησης της εφαρμογής του Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων της ΕΕ, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ESF+), όπως αυτό διαμορφώνεται στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027. H Έδρα ευχαριστεί την Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Δέσποινα Αναγνωστοπούλου, επιστ. υπεύθυνη του έργου EU VaDis, για τη τιμητική πρόσκληση και την εποικοδομητική συνεργασία, η οποία θα συνεχιστεί.

Κατεβάστε τις εισηγήσεις του καθηγητή Δ. Σκιαδά εδώ:
Δ. Σκιαδά