Η Έδρα Jean Monnet, ως εταίρος στο ACFE Anti-Fraud Education Partnership, συμμετέχει στις δράσεις της Fraud Awareness Week 2021 (14-20 Νοεμβρίου 2021)

Η Έδρα Jean Monnet «Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και Έλεγχος» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ως εταίρος στο ACFE Anti-Fraud Education Partnership, συμμετέχει στις δράσεις διάχυσης, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κατά της απάτης, στο πλαίσιο της Fraud Awareness Week 2021 (14-20 Νοεμβρίου 2021) που διοργανώνει η Association of Certified Fraud (ACFE), και παρουσιάζει υπό μορφή ευσύνοπτου αγγλόφωνου εκπαιδευτικού υλικού τα ευρήματα της ACFE σχετικά με τα φαινόμενα απάτης, τη επίπτωση της πανδημίας του COVID-19 σε αυτά, το προφίλ των εμπλεκομένων, και τα μέτρα αντιμετώπισης της.
Παρουσίαση των ευρημάτων της ACFE στο πλαίσιο της Fraud Awareness Week 2021