Διάλεξη προσκεκλημένης ομιλήτριας (Guest Lecturer) κ. Mara Brugia, Αναπληρώτρια Διευθύντρια (Deputy Director) του Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης)

Η Έδρα Jean Monnet «Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ & Έλεγχος» του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παν/μιου Μακεδονίας, διοργάνωσε στις 20.1.2022, (Πέμπτη, 11.00 π.μ – 13.00 μ.μ.), στο πλαίσιο του μαθήματος «Δομή και Λειτουργία της ΕΕ», στο Αμφιθέατρο 4 του Παν/μίου, διάλεξη από την κ. Mara Brugia, Αναπληρώτρια Διευθύντρια (Deputy Director) του Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης). Η διάλεξη αφορούσε την οργάνωση και λειτουργία τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και τη θέση και τη λειτουργία ενός οργανισμού όπως το CEDEFOP στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάλεξη διεξήχθη με υβριδική μορφή, δηλ. δόθηκε δυνατότητα παρακολούθησης τόσο με φυσική παρουσία, όσο και διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Μετά τη διάλεξη η κ. Brugia απάντησε σε ερωτήσεις που έθεσε το φοιτητικό ακροατήριο, διαμορφώνοντας έτσι μια πολύ χρήσιμη και διδακτική διαδικασία διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων.

Δελτίο Τύπου CEDEFOP
https://www.cedefop.europa.eu/en/news/skill-mismatch-may-be-rise-cedefop-deput

Στο παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την παρουσίαση:

https://drive.google.com/file/d/1LxuCZIqCTuTgW42CHcb34EjmUywp7A7s/view?usp=sharingy-director