Σειρά διαλέξεων της Έδρας Jean Monnet “Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και Έλεγχος”

Ολοκληρώθηκε για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος η σειρά διαλέξεων της Έδρας Jean Monnet “Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και Έλεγχος” του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Παν/μιο Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Jean Monnet Module “Προστασία Οικονομικών Συμφερόντων της ΕΕ-Καταπολέμηση Απάτης»:
Α) την Τετάρτη , 11.5.2022, πραγματοποιήθηκε διάλεξη από τον Δρ. Νίκο Μηλιώνη, μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και Αντιπρόεδρο του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου, με θέμα “Η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου”.
Β) την Δευτέρα, 16.5.2022, πραγματοποιήθηκε διάλεξη από την Δρ. Άννα Δαμάσκου, CFE, CAMS, CGSS, CIPP/E, CIPM, τέως Πρόεδρο του Ελληνικού Παραρτήματος της Διεθνούς Διαφάνειας, με θέμα «Η Έννομη Προστασία των Whistleblowers στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Γ) την Δευτέρα, 23.5.2022, πραγματοποιήθηκε διάλεξη από την κ. Mara Brugia, Αναπληρώτρια Διευθύντρια (Deputy Director) του CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, με θέμα “Η στρατηγική του CEDEFOP για την καταπολέμηση της απάτης”,

Σε κάθε μια από τις εκδηλώσεις αυτές υπήρξε δια ζώσης και διαδικτυακή συμμετοχή φοιτητικού αλλά και ευρύτερου ακροατηρίου, με το οποίο οι προσκεκλημένοι ομιλητές ανέπτυξαν πολύ ενδιαφέροντα και ουσιαστικό διάλογο επί των θεματικών των εισηγήσεων.

Η Έδρα ευχαριστεί θερμά τους ομιλητές και όλους όσους συμμετείχαν στις διαλέξεις και δεσμεύεται για ανάλογες δραστηριότητες κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.