Διάλεξη προσκεκλημενης ομιλήτριας (Guest Lecturer) κ. Mara Brugia, Αναπληρώτρια Διευθύντρια (Deputy Director) του Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης)

Με γρήγορους ρυθμούς ξεκίνησε το νέο έτος για την Έδρα Jean Monnet “Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ & Έλεγχος” στο Παν/μιο Μακεδονίας. Στις 16.1.2023, στο πλαίσιο του μαθήματος “Δομή και Λειτουργία της ΕΕ” η Έδρα είχε ως προσκεκλημένη εισηγήτρια την κ. Mara Brugia, Αναπλ. Διευθύντρια (Deputy Director) του Cedefop, η οποία, αν και συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη στην εκδήλωση για λόγους υγείας, παρουσίασε με πολύ παραστατικό και εμπεριστατωμένο τρόπο στις φοιτήτριες και τους φοιτητές τη θέση και το ρόλο ενός οργανισμού όπως το CEDEFOP στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ και ανέλυσε το αντικείμενο εργασίας του εν λόγω φορέα, ήτοι τη μελέτη και την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο των διαμορφούμενων τάσεων για ζήτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές με τη σειρά τους υπέβαλλαν σειρά ερωτημάτων στην κ. Brugia, αναδεικνύοντας το ενδιαφέρον τους για την ΕΕ, τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και τις προοπτικές τους για επαγγελματική αποκατάσταση. Αναπτύχθηκε ένας πολύ γόνιμος και ενδιαφέρων διάλογος που σίγουρα θα επαναληφθεί και σε επόμενες εκδηλώσεις της Έδρας.