Διάλεξη προσκεκλημένου ομιλητή (Guest Lecturer) Δρ. Juergen Siebel, Διευθυντή (Director) του CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης)

Η Έδρα Jean Monnet «Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και Έλεγχος» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Παν/μιο Μακεδονίας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Jean Monnet Module «EU Antifraud», διοργάνωσε, στις 16.5.2023, διάλεξη με προσκεκλημένο εισηγητή τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (CEDEFOP) Δρα Jurgen Siebel. Το θέμα της διάλεξης ήταν «Antifraud within the EU framework». Η διάλεξη έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο 4 του Παν/μίου και την παρακολούθησαν πολλοί προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Ο Δρ. Siebel έκανε αρχικά μια γενική παρουσίαση της οργάνωσης, της λειτουργίας και της αποστολής του CEDEFOP στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ και εν συνεχεία εστίασε στις δράσεις προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ από φαινόμενα απάτης και διαφθοράς, με βασικό άξονα ανάλυσης τις σχετικές ρυθμίσεις, πολιτικές και πρακτικές που έχει υιοθετήσει το CEDEFOP για τη διαχείριση τέτοιων κινδύνων.
Μετά τη διάλεξη υπήρξε διάλογος μεταξύ του φοιτητικού ακροατηρίου και του εισηγητή. Στο τέλος της εκδήλωσης ο κάτοχος της Έδρας Jean Monnet και Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Καθηγητής κ. Δ. Σκιαδάς, ενημέρωσε τους φοιτητές για την σταθερή συνεργασία του Τμήματος με το Cedefop και την προγραμματιζόμενη εκπαιδευτική επίσκεψη σε αυτό μετά το πέρας της θερινής εξεταστικής περιόδου.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής κ. Στ. Κατρανίδης, και το εκλεγέν μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Παν/μιου Καθηγητής κ. Χρ. Νίκας.
Η διάλεξη βρίσκεται εδώ.