Διάλεξη προσκεκλημένων ομιλητών από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών

Tην Τρίτη, 30.5.2023, στις 12.30 μμ στο Αμφιθέατρο 4, η Έδρα Jean Monnet “Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και Έλεγχος” του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παν/μιου Μακεδονίας, στο πλαίσιο μαθήματος “Προστασία Οικονομικών Συμφερόντων ΕΕ – Καταπολέμηση Απάτης”, διοργάνωσε παρουσίαση-ενημέρωση από την Επιτροπή του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών / Advocacy Committee Θεσσαλονίκης, με στόχο την προώθηση του Επαγγέλματος του Εσωτερικού Ελεγκτή, η οποία γίνεται μέσω της πρωτοβουλίας Internal Audit Awareness.
Την παρουσίαση έκαναν 3 μέλη του Ινστιτούτου: η κ. Αικατερίνη Ναζίρη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου Θεσσαλονίκης, ο κ. Ελευθέριος Τσίντζας, Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης και η κ. Ρανέλλα Γεωργία, Εσωτερική Ελέγκτρια της Intrum Hellas.
Η παρουσίαση είχε στόχο να ενημερώσει τους φοιτητές για το ρόλο του Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος, την προώθηση του επαγγέλματος του Εσωτερικού Ελεγκτή (Ελληνική και Διεθνής Επιχειρηματικότητα), τι είναι ο Εσωτερικός Έλεγχος, τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου, ποιές είναι οι Διεθνείς Πιστοποιήσεις ΕΕ, πως συνδράμει το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών τον Ιδιωτικό Τομέα και την Δημόσια Διοίκηση (ελληνική και ευρωπαϊκή), και ποιες είναι οι διαρκώς αυξανόμενες και ανελισσόμενες επαγγελαμτικές προοπτικές στο πεδίο αυτό. Μετά την παρουσίαση ακολούθησε συζήτηση με τους φοιτητές, όπου αναπτύχθηκε πολύ ζωντανός διάλογος που ανέδειξε το ενδιαφέρον των φοιτητών για τον εσωτερικό έλεγχο και την καταπολέμηση της απάτης και έδωσε τη δυνατότητα να απαντηθούν πολλά σχετικά ερωτήματα.
Η διάλεξη βρίσκεται εδώ.