Η Έδρα Jean Monnet συμμετείχε στο Summer School Human Rights Law, Policy and Practice: Britain, Greece and the EU, που διοργάνωσε το Study in Greece μαζί με τα Παν/μια Goldsmiths (Λονδίνο), Χαροκόπειο, Πάντειο, Μακεδονίας, ΟΠΑ στην Αθήνα (25.6-1.7.2023)

Στις 26.6.2023, ο Καθηγητής Δημ. Σκιαδάς, κάτοχος της Έδρας, συμμετείχε στο Summer School Human Rights Law, Policy and Practice: Britain, Greece and the EU, που διοργάνωσε το Study in Greece μαζί με τα Παν/μια Goldsmiths (Λονδίνο), Χαροκόπειο, Πάντειο, Μακεδονίας, ΟΠΑ στην Αθήνα (25.6-1.7.2023), όπου παρουσίασε το ελληνικό και το ευρωπαϊκό σύστημα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου και τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής κρίσης στην προστασία αυτή.