Η Έδρα Jean Monnet συμμετείχε στις εργασίες του Ετήσιου Συνεδρίου της ACFE Greece-Ινστιτούτο κατά της Απάτης με τίτλο “Back to Basics”, στην Αθήνα.

Στις 27.6.2023, ο Καθηγητής Δημ. Σκιαδάς, κάτοχος της Έδρας, συμμετείχε στις εργασίες του Ετήσιου Συνεδρίου της ACFE Greece-Ινστιτούτο κατά της Απάτης με τίτλο “Back to Basics”, στην Αθήνα, όπου ανέλυσε τις τελευταίες εξελίξεις για θέματα ακεραιότητας και καταπολέμησης απάτης και διαφθοράς σε επίπεδο ΕΕ.
Θερμές Ευχαριστίες για τη συνεργασία στο Study in Greece και τους συνεργάτες του, τον Καθηγητή Δημ. Γιαννουλόπουλο, Πρόεδρο του Τμήματος Νομικής στο Goldsmiths University, τον Χαράλαμπο Ξυδη, Πρόεδρο του ΔΣ του ACFE Greece καθώς και τα μέλη του ΔΣ, και είναι βέβαιο ότι οι συνεργασίες αυτές θα συνεχιστούν!