Επίσκεψη φοιτητών του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών στο CEDEFOP

Επίσκεψη στις 12.7.2023 με φοιτητές του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) για μια εκ του σύνεγγυς γεύση του τρόπου λειτουργιας της ΕΕ.