Εκδήλωση της Ευρ. Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής (EESC) για τις προκλήσεις της Πολιτικης Συνοχής της ΕΕ, στις Βρυξέλλες.

Συμμετοχή του κατόχου της Έδρας, Καθηγητή Δημ. Σκιαδα, στις 17.7.2023 και 18.7.2023, με εισηγήσεις σε δυο εκδηλώσεις της Ευρ. Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής (EESC) για τις προκλήσεις της Πολιτικης Συνοχής της ΕΕ, στις Βρυξέλλες.