Συνέδριο Europe, Entrepreneurship and Sustainable Development Forum of Rhodes (EESDForum)

H Έδρα Jean Monnet “EU Budgetary Governance and Audit” του Παν/μιου Μακεδονίας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Jean Monnet Module ΕU ANTIUFRAUD συμμετείχε στο συνέδριο Europe, Entrepreneurship and Sustainable Development Forum of Rhodes (EESD Forum) με κεντρική εισήγηση (key note speech) του Επιστημονικού Υπεθύνου της, Καθηγητή Δημ. Σκιαδά,, στο θέμα «Youth Participation as a condition for integrity in local development” (πατήστε εδώ) και στη διεξαγωγή Masterclass με θέμα «Νεανική Επιχειρηματικότητα και πρόληψη της Απάτης» (πατήστε εδώ). Το περιεχόμενο των εισηγήσεων αφορούσε σημαντικές πτυχές της ακεραιότητας και καταπολέμησης της απάτης στο σύγχρονο περιβάλλον, ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με βασικό άξονα τη δραστηριότητα των νέων ως κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών δρώντων. Οι νέες και οι νέοι που παρακολούθησαν τις δράσεις αυτές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την καταπολέμηση της διαφθοράς την οποία θεωρούν βασικό εμπόδιο και αντικίνητρο στη δική τους ανάληψη πολιτικής ή/και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Έτσι σε συνεργασία με το Δήμο Ρόδου, η Έδρα Jean Monnet συμμετέχει στην προετοιμασία μιας θεσμικής πρωτοβουλίας νεανικής παρέμβασης σε θέματα δημόσιας πολιτικής και επιχειρηματικότητας με στόχο την εμπέδωση της ακεραιότητας στο επιχειρείν και τη διαχείριση δημόσιων πολιτικών και πόρων, δηλαδή δράσεις που συμβάλλουν καίρια στην καταπολέμηση απάτης και διαφθοράς που αποτελούν το βασικό αντικείμενο του Jean Monnet Module EU-ANTIFRAUD.