Δημήτριος Β. Σκιαδάς, MJur, PhD
Καθηγητής Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης
Έδρα JEAN MONNET
"Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ & Έλεγχος"


Πληροφορίες Επικοινωνίας


Τηλέφωνο: 2310 891354
Email: dskiadas@uom.edu.gr
Διεύθυνση: Γραφείο 328 - Πύργος ΚΖ Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εγνατία 156, Τ.Κ. 546 36 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα