Σημειώσεις

Οι Σημειώσεις είναι διδακτικό υλικό που περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες (νομικές διατάξεις, οικονομικά δεδομένα) καθώς και διεπιστημονική ανάλυση (νομική, πολιτική, οικονομική) για διάφορα θέματα σχετικά με την Δημοσιονομική Διακυβέρνηση και τον Έλεγχο στην ΕΕ. Οι Σημειώσεις είναι ένα από τα βασικά εργαλεία της Έδρας για να παρουσιάσει με απλό και κατανοητό τρόπο τις βασικές πτυχές της θεματικής της. Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε τα περιεχόμενα των Σημειώσεων να είναι διαρκώς ενημερωμένα με ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες, ώστε να αντανακλούν το status quo των σχετικών θεματικών. Οι Σημειώσεις απευθύνονται σε ένα ακροατήριο που δεν έχει την απαραίτητη εξειδικευμένη γνώση – ιδίως φοιτητές, νέοι επαγγελματίες και το ευρύτερο κοινό – και, κατά συνέπεια, ετοιμάζονται από φοιτητές, υπό την επίβλεψη του κατόχου της Έδρας, έτσι ώστε η προετοιμασία τους να λαμβάνει υπόψιν τις μαθησιακές ανάγκες ενός όχι τόσο εξειδικευμένου ακροατηρίου. Η δραστηριότητα αυτή θα συνεχιστεί και μετά τη λήξη της συμβατικής περιόδου του έργου.