Διάλεξη της προσκεκλημένης της Έδρας κ. Ελευθερίας Φτακλάκη με θέμα “Χρηματοδότηση και Δημοσιονομική Διακυβέρνηση των Εξωτερικών Σχέσεων της ΕΕ”

Στο πλαίσιο των διαλέξεων από προσκεκλημένους εισηγητές (Guest Lectures) η Έδρα Jean Monnet "Δημοσιονομική Διακυβέρνηση και Έλεγχος" του Παν/μιου Μακεδονίας προσκάλεσε και φιλοξένησε, την Παρασκευή 23.11.2018, στο πλαίσιο του μαθήματος "Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική και Δημοσιονομική Διακυβέρνηση και Εθνικές Επιλογές", την κ. Ελευθερία Φτακλάκη, Περιφ. Σύμβουλο Νοτίου Αιγαίου, τ. Αντιπεριφερειάρχη, Υποψ. Διδάκτορα του Παν/μιου Αιγαίου, η οποία ανέπτυξε το θέμα "Χρηματοδότηση και Δημοσιονομική Διακυβέρνηση των Εξωτερικών Σχέσεων της ΕΕ". Στην εισήγηση αναλύθηκε το ρυθμιστικό πλαίσιο οργάνωσης, λειτουργίας και χρηματοδότησης των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, και αναδείχθηκαν τόσο τα δυνατά σημεία και οι επιτυχίες όσο και οι αδυναμίες και οι αστοχίες που έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα στο πεδίο αυτό, με στόχο να αντιληφθούν οι φοιτητές πως προκύπτει η εξωτερική δράση της Ένωσης, πως χρηματοδοτείται, και τι αποτελέσματα έχει αποφέρει.
Κατεβάστε το 1ο μέρος της εισήγησης : εδώ
Κατεβάστε το 2ο μέρος της εισήγησης : εδώ
Κατεβάστε το 3ο μέρος της εισήγησης : εδώ