Συμμετοχή στο summer school “European Governance, Migration and Citizenship” του Δικτύου Jean Monnet GovUNet

Η έδρα Jean Monnet «Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ & Έλεγχος» του Παν/μιου Μακεδονιας συμμετείχε στο summer school “European Governance, Migration and Citizenship” που οργάνωσε το Δίκτυο Jean Monnet GovUNet στη Μυτιλήνη (με οικοδεσπότη το Παν/μιο Αιγαίου) με εισήγηση του κατόχου της, Καθ. Δημ. Σκιαδα στο θέμα «Decision Making and Budgeting in the EU: the Game of Thrones in European Governance». Στην εισήγηση αναλύθηκαν το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε νομοθετικό και κανονιστικό επίπεδο, οι διαδικασίες επιτροπολογιας, η διαδικασία επι του προϋπολογισμού και του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ, και οι θεσμικές και πολιτικές διαστάσεις του, στο πλαίσιο συγκρούσεων ισχύος και συμφερόντων που αναπτύσσονται μεταξύ των δρώντων στην ΕΕ (θεσμοί, κράτη-μέλη, κοινωνία πολιτών, επιχειρήσεις, μεμονωμένα πρόσωπα).

Κατεβάστε την εισήγηση του Kαθηγητή Δ. Σκιαδά: εδώ