Ολοκλήρωση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων της Έδρας στη Βοστώνη κατά την εβδομάδα 9 έως 13 Δεκεμβρίου 2019

Ολοκληρώθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία οι ακαδημαϊκές δραστηριότητες της Έδρας Jean Monnet «Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ & Έλεγχος» του Παν/μιου Μακεδονίας στη Βοστώνη κατά την εβδομάδα 9 εως 13 Δεκεμβρίου 2019. Πιο συγκεκριμένα η Έδρα συμμετείχε με δυο εισηγήσεις, από το κάτοχο της Έδρας Καθηγητή Δημ. Σκιαδα, και από τη συνεργάτιδα της Έδρας Υποψ. Διδάκτορα Αικ. Τσαλαμπούνη, στο 2019 International Conference for Sustainable Development που έλαβε χώρα στο University of Harvard (10&11.12.2019). Επίσης ο κάτοχος της Έδρας, Καθηγητής Δημ. Σκιαδας, είχε συναντήσεις εργασίας με τον Καθηγητή Konstantinos Arvanitopoulos από το Πάντειο Παν/μιο που είναι τώρα υπεύθυνος για την Έδρα Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών «Κων/νος Καραμανλής» στο Fletcher School of Law & Diplomacy του Tufts University (9.12.2019) και την Καθηγήτρια Vivien Schmidt, Διευθύντρια του Center for the study of Europe στο Frederic S. Pardee School of Global Studies του Boston University (12.12.2019). Παράλληλα τόσο ο κ. Σκιαδας όσο και η κ. Τσαλαμπούνη επισκέφθηκαν τις βιβλιοθήκες του Harvard University και του Boston University όπου συγκέντρωσαν υλικό για τις ερευνητικές δραστηριότητες και την βάση δεδομένων της Έδρας.

Κατεβάστε τις εισηγήσεις του καθηγητή Δ. Σκιαδά και της Κ. Τσαλαμπούνη εδώ:
Δ. Σκιαδά
Κ. Τσαλαμπούνη