Η Έδρα Jean Monnet συμμετείχε στo σεμινάριο Whistleblowing: Are You Ready to comply with the EU Directive? στο πλαίσιο της International Fraud Awareness Week 2023 που διοργανώνει σε παγκόσμιο επίπεδο η ACFE.

Μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή καταγράφηκε στο διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) με θέμα «Whistleblowing: Are You Ready to comply with the EU Directive?» που διοργάνωσε την Πέμπτη, 16.11.2023, η TGS HELLAS με τη συνεργασία της Έδρας Jean Monnet «Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και Έλεγχος», στο πλαίσιο της International Fraud Awareness Week 2023 που διοργανώνει σε παγκόσμιο επίπεδο η ACFE. Με συγκεκριμένες παρουσιάσεις αναλύθηκε η υποχρέωση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που απασχολούν πάνω από 50 υπαλλήλους να καθιερώσουν σύστημα προστασίας προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου (EU whistleblowers) και παρουσιάστηκαν σχετικά εργαλεία διαχειρισης ενός τέτοιου συστήματος.

Η παρουσιάση βρίσκεται εδώ.