Νέα

[wpdm_tree category=”primary_materials_parent”]

[wpdm_tree category=”secondary_materials-parent”]

 

25 March 2018

Συνέδριο Έδρας JEAN MONNET “Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και Έλεγχος”

27 March 2018

Ρεπορτάζ από το κανάλι TV-100 για το συνέδριο της Έδρας Jean Monnet του Παν/μιου Μακεδονίας

14 May 2018

Ημερίδα: Οι Θεσμοί της Ένωσης σε Ένα Περιβάλλον που Αλλάζει

14 May 2018

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: Κοινωνικός Πυλώνας και Πολιτική Νεολαίας στην ΕΕ

23 June 2018

Ολοήμερη διδασκαλία του κατόχου της Έδρας Jean Monnet με θέμα «Θεσμικές και Δημοσιονομικές Προκλήσεις της ΕΕ από την προσφυγική κρίση»

27 June 2018

Συμμετοχή της Έδρας στο 16ο τακτικό επιστημονικό συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης

21 August 2018

Συμμετοχή του κατόχου της Έδρας στο Θερινό Σχολείο που διοργανώνει το Jean Monnet Δίκτυο GovUnet με θέμα “European Union as an International Actor” στη Μυτιλήνη

1 September 2018

Συμμετοχή του κατόχου της Έδρας στο 3o θερινό σχολείο του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης στην ΕΕ

15 October 2018

Συμμετοχή της Έδρας στην 46η Γενική Συνέλευση της Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR)