Νέα

 

Share:
25 Μαρτίου 2018

Συνέδριο Έδρας JEAN MONNET «Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και Έλεγχος»

Share:
27 Μαρτίου 2018

Ρεπορτάζ από το κανάλι TV-100 για το συνέδριο της Έδρας Jean Monnet του Παν/μιου Μακεδονίας

Share:
14 Μαΐου 2018

Ημερίδα: Οι Θεσμοί της Ένωσης σε Ένα Περιβάλλον που Αλλάζει

Share:
14 Μαΐου 2018

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: Κοινωνικός Πυλώνας και Πολιτική Νεολαίας στην ΕΕ

Share:
23 Ιουνίου 2018

Ολοήμερη διδασκαλία του κατόχου της Έδρας Jean Monnet με θέμα «Θεσμικές και Δημοσιονομικές Προκλήσεις της ΕΕ από την προσφυγική κρίση»

Share:
27 Ιουνίου 2018

Συμμετοχή της Έδρας στο 16ο τακτικό επιστημονικό συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης

Share:
21 Αυγούστου 2018

Συμμετοχή του κατόχου της Έδρας στο Θερινό Σχολείο που διοργανώνει το Jean Monnet Δίκτυο GovUnet με θέμα «European Union as an International Actor» στη Μυτιλήνη

Share:
1 Σεπτεμβρίου 2018

Συμμετοχή του κατόχου της Έδρας στο 3o θερινό σχολείο του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης στην ΕΕ

Share:
15 Οκτωβρίου 2018

Συμμετοχή της Έδρας στην 46η Γενική Συνέλευση της Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR)

Share: