Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 
ΔΕΣ – Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
ΔΕΣ- Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας
8ο εξάμηνο
 
Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο

Το μάθημα αναλύει το θεσμικό πλαίσιο της Δημοσιονομικής Διακυβέρνησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι εξετάζονται θέματα που αφορούν τα έσοδα και τις δαπάνες της Ε.Ε., με έμφαση στον τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των σχετικών μηχανισμών, το σύστημα ιδίων πόρων της Ε.Ε., ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. και οι αρχές του, διαδικασία επί του προϋπολογισμού, ο έλεγχος (εσωτερικός και εξωτερικός), η προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της ΕΕ και η καταπολέμηση της απάτης και των συναφών αδικημάτων. Συμπληρωματικά των διαλέξεων που θα πραγματοποιηθούν από τον κάτοχο της Έδρας, θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις και από προσκεκλημένους ομιλητές, ειδικούς σε θέματα Δημοσιονομικής Διακυβέρνησης της Ε.Ε. και Ελέγχου. Η διδασκαλία θα συμπληρωθεί από την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών μέσα από τη εκπόνηση εργασιών, οι οποίες αφού διορθωθούν από τον Κάτοχο της Έδρας, θα παρουσιαστούν από τους ίδιους στους υπόλοιπους φοιτητές και θα ακολουθήσει συζήτηση επί του θέματος (ομάδες συζήτησης).

Διάγραμμα μαθημάτων:

Διάλεξη

Τίτλος

1

Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο και τη Διακυβέρνηση

2

Η πορεία της Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ έως το 1992

3

Η πορεία της Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ από το 1992

4

Ο Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Η Διαδικασία του Προϋπολογισμού

5

Οι αρχές του Προϋπολογισμού της ΕΕ

6

Το σύστημα Ίδιων Πόρων της ΕΕ

7

Οι Τύποι Διαχείρισης Πόρων στον Δημοσιονομικό Κανονισμό της ΕΕ

8

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Δημοσιονομικής Διακυβέρνησης

9

Το Σύστημα Εξωτερικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Δημοσιονομικής Διακυβέρνησης

10

Έλεγχος και Αξιολόγηση Δημοσιονομικής Διακυβέρνησης της ΕΕ

11

Οι αρχές της Χρηστής Διακυβέρνησης στη Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ

12

Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων της ΕΕ από Οικονομικά Εγκλήματα

13

Παρουσίαση εργασιών

Σχετικά Αρχεία